impresum

EastTradeEu s.r.o.

EastTradeEu s.r.o.
Polna 4
90301 Senec
Slovakia

IČO: 36670961
IC DPH (daňové číslo): SK2022234566

bankové spojenie:
Slovenska Sporitelna
EUR: Szu 018809 2997 / 0900


©2006 EastTradeEu s.r.o.